Second edition. Fortune teller is one of the oldest professions in the world, regardless if you’re a believer or not we collected the thoughts of some brilliant minds that historically has succeeded to pinpoint next year’s bestseller.

 

den kreativa ledaren

ulrika sjövall

Har du arbetat i hemmiredningsbranschen de senaste decenniet har du knappast undgått att höra talas om Ulrika Sjövall. Hon är den kreativa ledaren som lyckats få en avdankad postorder från Borås att bli en storspelare i norden när det kommer till heminredning. Vi talar med Ulrika om samtiden, kreativitet och hur vi ska inspireras i framtiden.

Vad ser du runt omkring dig just nu

Utifrån ett omvärldsperspektiv så ser jag att vi söker trygghet, värderar våra relationer och kontakten med människor utifrån ett fördjupat perspektiv. Det som vi tidigare sett som självklart är något som vi nu värdesätter, eftersom vi lärt oss att världen kan förändras väldigt snabbt.

framtiden,
vad ser du

Jag ser framför mig en framtid som har förändrats och kommer att få nya spelregler. Det krävs att vi kommer att kunna vara förändringsbenägna, se möjligheter och våga agera. En förändrad omvärld kräver ett förändrat beteende hos oss alla. Vi kommer värdesätta humanism, hållbarhet och utveckling, både utifrån ett analogt och digitalt perspektiv.

Vad innebär kreativitet för dig

Kreativitet för mig handlar om ett öppet förhållningssätt och att ha fokus på att vara lösningsorienterad. Att se nya och oprövade möjligheter och sammanhang, men även att utmana det omöjliga. Kreativt tankesätt och processer som stödjer är grunden i all utveckling. Många har uppfattningen att kreativitet är fritt skapande, men för mig handlar det om innovation, utveckling och att prestera utifrån givna förutsättningar. Först då får man den totala kraften i sin kreativa förmåga!

 

hur får vi nya perspektiv utan att förflytta oss fysiskt?

Jag tror att vi behöver ha ett dynamiskt tillvägagångssätt i vårt arbete för att ständigt utmana oss att komma framåt och vidare, speciellt när vi nu inte får samma influenser från vår omvärld pga restriktioner. Att ständigt vara nyfiken och drivas av att våga utmana, testa och pröva.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.