Kundlicensavtal

Kundlicensavtal för The Pattern Agency Sweden AB och dess plattform www.thepatternagency.se och www.thepatternagecy.com.

Gäller från november 2019

Dessa användarvillkor gäller för företag som handlar digitala mönterfiler från The Pattern Agency AB, organisationsnummer 559028-3890 och adress Lilla Kyrkogatan 20, 503 35 Borås, Sverige.

Genom att klicka i rutan ”Jag godkänner Användarvillkoren” när en ny användare registreras så godkänns nedan villkor för användning av tjänsten ”The Pattern Agency”, nedan kallat ”TPA”. Termerna ”vi”, ”vår” och ”vårt” nedan hänvisar till The Pattern Agency som definierat ovan.

Där termerna ”Köparen” används i text menas det på hemsidan www.thepatternagency.se  samt www.thepatternagency.com registrerade företaget. ”TPA” är en tjänst enbart för svenska eller internationella juridiska personer (ej fysiska personer som saknar registrerat bolag).  När Köparen registrerar en användare så förutsätts att Köparen äger rätten att ingå avtal som representant för Köparens företag.

Om Köparen säljer sin rörelse är Köparen skyldig att se till att den nya ägaren följer detta avtal, dvs. eventuell ny ägare har samma rättigheter och skyldigheter som den ursprungliga Köparen.

 
1. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN TPA

TPA är en digital B2B-tjänst som underlättar och möjliggör inköp genom nedladdning av mönsterfiler från skandinaviska designers.

Genom att godkänna licensavtalet ger TPA Köparen rätten att bruka tjänsten i den omfattning som Köparen behöver. Användaruppgifterna är inte överförbara till annan kund eller användare utan tillhör endast det företag och dess representanter som registrerat sig för tjänsten.

Genom att godkänna licensavtalet så förbinder Köparen sig att inte använda tjänsten eller dess innehåll oetiskt, missledande eller för att begå bedrägeri eller andra olagliga handlingar.

TPA har slutlig beslutanderätt att avgöra om Köparen av politisk, religiös eller annan orsak inte ska tilldelas tillgång till tjänsten.

TPA reserverar sig rätten att när som helst göra ändringar och/eller förbättringar till tjänsten och dess innehåll.

Brott mot Användarvillkoren leder till omedelbar avstängning från tjänsten och kan även leda till juridiska åtgärder från TPAs sida.

 
2. KÖP

När ett köp genomförts och betalning registrerats kan Köparen ladda ner filen med det köpta mönstret. Den registrerade betalningen ger Köparen en licens att med ensamrätt fritt nyttja mönstret i sin verksamhet under 3 (tre) års tid (mönstret plockas automatiskt bort från TPA:s hemsida när köpet genomförts). 

När denna tidsperiod gått ut återgår nyttjanderätten till formgivaren och rätten för Köparen att nyttja mönstret upphör. Observera att upphovsrätten alltid stannar hos formgivaren!

Genom att godkänna licensavtalet åtar sig Köparen att namnge formgivaren enligt lagstadgad rätt. I de fall det uttryckligen står angivet att formgivaren EJ får namnges har Köparen av mönstret ingen rätt att på något sätt använda formgivarens namn.

Formgivaren har i avtal med TPA förbundit sig att upplåta upphovsrätten vid licensiering.

 
3. LEVERANS

Mönstret levereras via direkt nedladdning av digital fil i .ai-format (Illustrator), .psd-format (Photoshop) eller annat i brief specificerat filformat.

 
4. PRISER & BETALNING

Alla priser listade på hemsidan är angivna i SEK exklusive moms. Moms tillkommer med 25 %.

Kortköp hanteras av vår certifierade partner Stripe.

Betalningsvillkor på faktura är 30 dagar.

 
5. RETUR

TPA erbjuder ingen returrätt på köp genom nedladdning av fil.

Vid eventuella felaktigheter så som ofullkomlig eller trasig fil, kontakta TPA omgående. Filformaten kräver en vektor- eller pixelbaserad  programvara för att kunna fungera ordentligt och redigeras. TPA ansvarar inte för om köparen saknar fungerande programvara för att kunna bruka filen.

 
6. TEKNISK UPPFÖRANDEKOD

Genom att godkänna användarvillkoren så förbinder Köparen sig att inte:

  1. Använda någon form av mjukvara eller robot eller liknande som på något sätt påverkar tjänstens kapacitet eller funktion.
  2. På något sätt överbelasta sitens infrastruktur så att prestanda och funktion förhindras eller begränsas.
  3. Konstruera om eller på annat sätt förändra sitens tekniska uppbyggnad och funktion.
  4. Användning av någon form av programvara för att extrahera information om användning, kunder eller formgivare.
 
7. FRISKVNINGSKLAUSUL

Hemsidan och tjänsten tillhandahålls som de är, utan garantier för dess innehåll och eventuell slutanvändning av Köparen eller Köparens syfte med brukandet av tjänsten och dess produkter. Användning av tjänsten sker helt och hållet på egen risk.

 
8. BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

TPA kan på inget sätt hållas ansvarig för konsekvenser vid eventuella störningar av siten och tjänsten.  Vidare så friskriver sig TPA ansvar vid störning eller avbrott i leverans av tjänst på grund av händelser som står utom vår kontroll s.k. Force Majeur.

 
9. ÄNDINGAR I LICENSAVTAL

TPA reserverar sig rätten att närsomhelst göra ändringar eller uppdateringar i Licensavtalet. Eventuella ändringar gäller 30 dagar efter att Köparen informerats via email eller meddelande på hemsidan.

Om Köparen fortsätter att använda tjänsten efter de 30 dagarna så tolkas det som att Köparen har accepterat förändringarna i Användarvillkoren.

 
10. GENERELLA BESTÄMMELSER

Vid en eventuell juridisk konflikt så appliceras svensk lag och genom att godkänna Licensavtalet så godkänner Köparen att dessa ska behandlas i svensk domstol.

 
11. DATASKYDD & GDPR

TPA behandlar köparens företagsuppgifter med största omsorg och enligt General Data Protection Regulation. Som användare kan du skicka ett mail till info@thepatternagency.se och begära ut all data från oss samt även be oss radera uppgifter. Vår sekretesspolicy ingår i användarvillkoren, för mer information se Sekretesspolicy nedan.

 
12. UPPHOVSRÄTTSLIGA OEGENTLIGHETER

Vid eventuella upphovsrättsliga intrång eller oegentligheter gällande originalverk som förmedlas via tjänsten så appliceras svensk lag.

 
13.  ÄGANDERÄTT

Siten, dess funktion, tjänst, innehåll och utseende är skyddade av upphovsrätt samt varumärkesskydd enligt svensk och internationell lag.  Genom att godkänna användarvillkoren så accepterar Köparen att siten, dess funktion, tjänst, innehåll och utseende är uteslutande TPAs egendom. Köparen får inte kopiera, flytta eller på något sätt dölja upphovsrättskyddat innehåll och material från siten, dess funktion, tjänst, innehåll och utseende.

 
14. KONTAKTINFORMATION

Feedback, kommentarer, förfrågningar eller annan typ av kommunikation välkomnas via e-mail på info@thepatternagency.com.

 

GDPR – Behandling av användaruppgifter

The Pattern Agency AB (“TPA”), org.nr 559028-3890, behandlar företagsuppgifter med största omsorg. Behandlingen av dessa uppgifter görs inom ramen för erbjudandet och utförandet av TPAs tjänster. I det följande beskriver vi hur och i vilka syften TPA behandlar företagsuppgifter och ber dig därför läsa igenom detta noggrant.

Genom att använda ansökningssidan och lämna information godkänner du att TPA elektroniskt behandlar företagsuppgifter såsom kontaktinformation och organisationsnummer. TPA gör detta för att behandla ansökan, tillhandahålla sina tjänster, administrera affärsrelationen samt för kommersiella och marknadsföringsändamål för egen del och för TPA särskilt utvalda samarbetspartners.

Uppgifterna kan även komma att användas för statistiska analyser och affärsutveckling, vid bedrägeriutredningar samt för att uppfylla gällande lagar och förordningar. Uppgifterna kan även komma att överföras utanför EU/EES-området vid påbud av myndigheter till en stat som inte har samma nivå på skyddet för personuppgifter. TPA värnar om skyddet av företagsuppgifter och kommer att införa lämpliga skyddsåtgärder för att skydda uppgifterna vid en eventuell sådan överföring.

Alla registrerade företag och dess representanter har rätt att skriftligen begära tillgång till de uppgifter som TPA har registrerade. De har också rätt att korrigera sådana uppgifter samt att välja bort att ta emot ytterligare marknadskommunikation.

Enligt GDPR så har även registrerade företag och dess representanter rätt att be TPA att radera alla lagrade uppgifter och information där inte annan lag kräver det (bokföringslagen).

Ytterligare information kan erhållas genom att kontakta TPA på info@thepatternagency.se.

 

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.